נדל״ן

מחלקת הנדל"ן במשרד מעניקה שירות וייעוץ מקיף ללקוחותינו בתחומי נדל"ן מגוונים, כגון: עסקאות מקרקעין למטרות מסחר, מגורים ותעשייה, מיזמי אנרגיה מתחדשת, התחדשות עירונית, מיסוי מקרקעין, הסכמי קבלנות והסכמי בניה, ניהול שוטף של נדל״ן מניב, יזמות, פיתוח, ושיווק.

למשרדנו מומחיות מיוחדת בייצוג לקוחות ועריכת עסקאות נדל"ן מורכבות במגזר הכפרי והקיבוצי והובלות תהליכים אלו מול כלל הרשויות הרלוונטיות הנוגעות למגזר החקלאי וסיוע בהסרת חסמים פרוצדוראליים ומשפטיים לצורך הבשלת עסקאות אלו.

להלן תחומי הפעילות של משרדנו בענף הנדל"ן והמקרקעין:

 

עסקאות יד ראשונה (רכישת דירה מקבלן):

למשרדנו ניסיון רב בייצוג רוכשי דירות מקבלן, לרבות רכישת דירה בטרם קבלת היתר בניה. קיימת חשיבות יתרה בליווי ובייצוג ע"י עורך דין הבקיא במטריה המשפטית הרלוונטית לסוג עסקאות אלו, אשר לעיתים עשוית להיחשב בעלות "סיכון גבוה", וזאת על מנת לספק הגנה מיטבית לרוכשים ומתן מענה משפטי לכל תרחיש אשר עשוי לעלות במסגרת המשא ומתן לחתימת החוזה.  

 

עסקאות יד שניה:

רכישת דירה יד שניה (שאינה מקבלן) מצריכה הערכות מוקדמת וביצוע בדיקות מקיפות: משפטיות, תכנוניות והנדסיות בטרם חתימת ההסכם. משרדנו מלווה רוכשים ומוכרים בעסקאות מכר מראשיתו של התהליך, תוך מתן מענה לסוגיות מיסויות, תכנוניות, מימוניות (במקרה של מימון ע"י גורם מלווה) ועד להעברת הזכויות ורישומן על שם הרוכשים.

 

עסקאות מכר ורכישה בקיבוצים, מושבים ובמגזר הכפרי

עסקאות מכר ורכישה במגזר הכפרי לרוב הינן עסקאות המתאפיינות במורכבות רבה ביחס לעסקאות מכר במגזר העירוני וזאת לאור ההיבטים המשפטיים השונים הכרוכים באותן עסקאות  ואשר עליהם יש לתת תשומת לב מיוחדת כבר במסגרת הבדיקות המקדמיות ובטרם "צוללים" לניהול המשא ומתן עצמו. כך לדוגמא, יש להבין היטב את טיב אגד הזכויות הנמכרות, מה הן כוללות (ומה לא), מה הן זכויות הבנייה (הקיימות והפוטנציאליות), האם הזכויות הנמכרות מוסדרות במרשמי רשות מקרקעי ישראל, האם קיים חוזה חכירה בתוקף, האם קיימות חריגות בנייה בנכס הנמכר, האם רובצות על הקרקע חובות כספיים שטרם הוסדרו (כלפי הסוכנות היהודית/האגודה השיתופית/המועצה/רשות מקרקעי ישראל), מה הם התנאים לקבלה לחברות באגודה השיתופית (כתנאי מתלה לתוקפו של הסכם המכר) ומה העלות הכרוכה בכך.

קיימת הבחנה מהותית המצריכה התייחסות שונה בעסקאות מכר ורכישה של נדל"ן בקיבוצים והרחבותיהם לעומת עסקאות מכר ורכישה של מגרשים, משקי עזר ונחלות במושבים, כך שכל עסקה כזו נבחנת ומטופלת בהתאם למורכבות והנסיבות הפרטניות שלה.

 

מיסוי מקרקעין (תכנון מס, ניהול הליכי השגה ועררים)

תכנון מס בעסקאות מקרקעין הינו נדבך מהותי, קריטי ובעל השלכות כספיות רבות בהוצאה לפועל של עסקאות מכר/רכישה בצורה נכונה, כדאית וכלכלית לצדדים בעסקה.

לתכנון המס יש היבטים רבים בעסקאות מקרקעין ואנו פוגשים אותו בצמתים רבים, למשל בעת מכירת דירה יחידה, במכירה ורכישה של דירות יוקרה, בעת רכישת דירה חליפית, בהעברת זכות במקרקעין במתנה, במכירת ריבוי דירות, במכירה ורכישה של קרקעות ו/או נכסים מסחריים וכו'. 

 

הסדרה ורישום זכויות במקרקעין

עסקה במקרקעין מגיעה לסיומה עם רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין או במרשמי רשות מקרקעי ישראל או במרשמי החברה המשכנת המנהלת את רישום הזכויות. פעמים רבות קורה שרישום הזכויות במרשם הרלוונטי לא הוסדר ו/או הושלם עד תום מסיבות כאלה ואחרות וכתוצאה מכך בעלי הזכויות מוצאים עצמם מול שוקת שבורה וללא יכולת מעשית למכור את זכויותיהם בנכס לצדדים שלישיים.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בהסדרה ורישום הזכויות במקרקעין.

 

ניהול הליכים ברשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל מנהלת את מרבית הקרקעות בשטחה של מדינת ישראל. משרדנו מייצג ומלווה חברות ויחידים בכל מחוזות הרשות במגוון רחב של עסקאות העברת זכויות מגורים וזכויות בקרקע, שינוי ייעוד מקרקעין ואישורי תוספות בנייה, חידוש/הארכת חוזי חכירה, הקניית בעלות ושכירת קרקע חקלאית.

למשרדנו ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, מתודות העבודה הקיימות בחטיבות, במחלקות ובאגפים השונים ברשות מקרקעי ישראל. 

 

ייצוג שוכרים ומשכירים בעסקאות וחוזי שכירות מסחריים

למשרדנו ניסיון רב שנים בליווי חברות נדל"ן מניב בעסקאות להשכרת שטחי מסחר ותעסוקה וכן בייצוג שוכרים כאחד.

 

ייצוג קבלנים ומזמינים בפרויקטים של בניה מסחרית ופרטית

משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף לקבלנים אל מול מזמיני עבודה פרטיים ומוסדיים (וההפך) וזאת בהתאם לדרישות והנסיבות הפרטניות הרלוונטיות לסוג הפרויקט שעל הפרק.

ייצוג קבלנים:

  • ליווי קבלנים הניגשים למכרזים, בדיקת תנאי המכרז, דרישות הסף ומתן הערות והבהרות טרם הגשת ההצעה למכרז.
  • ליווי קבלנים בהתקשרויות מול מזמיני עבודות וניהול ההתקשרות החוזית בהסכמי הבנייה אל מול המזמינים.
  • ליווי קבלנים בהתקשרויות מול קבלני משנה, יועצים (מפקחים, אדריכלים, מתכננים) וספקים.
  • רישום קבלנים בפנקס רשם הקבלנים, טיפול בהעלאת סיווגם.
  • ליווי בתביעות חריגים מול מזמיני הפרויקט.
  • ייצוג קבלנים בתביעות ליקויי בנייה המוגשות נגדם בפני כל הערכאות המשפטיות.

 

ייצוג מזמינים:

  • ליווי וייצוג משפטי של מזמינים בהתקשרויות מול קבלנים, יועצים ומפקחים בפרויקטים שונים לאורך כל תהליך הבניה ועד למסירתו לידי המזמין.
  • ייצוג מזמינים בתביעות ליקויי בנייה בכל הערכאות המשפטיות.
  • ייצוג מזמינים מול מוסדות התכנון והבניה והרשויות המקומיות.

 

ייצוג דיירים בסכסוכי בתים משותפים

סכסוכי שכנים בבתים משותפים היא תופעה נפוצה ונפיצה מאוד ורבים מן המקרים המגיעים למשרדנו נוצרים לרוב עקב סכסוכים מינוריים אשר מתעצמים עם הזמן עד לרגע שבו אחד מהצדדים מחליט לתבוע את שכנו.

בשל הדינמיקה והייחודיות המאפיינת סכסוכי שכנים, לעיתים הפתרון לסכסוך נמצא דווקא "מתחת לאף" וכל שצריך הוא שכל אחד מהצדדים יביע נכונות ורצון להגיע לעמק השווה. יחד עם זאת קיימים גם מקרים בהם הליכי ההידברות מוצו עד תום וההגעה לבית המשפט בלתי נמנעת ומחייבת ליווי מקצועי ומנוסה לאורך כל ההליך.

משרדנו בעל ניסיון רב והינו מלווה תובעים ונתבעים בהליכים משפטיים בפני כל הערכאות המשפטיות.