תנאי שימוש

עדכון אחרון:  ספטמבר 2023

  1. מבוא

תנאי שימוש אלה ("התנאים") המפורטים להלן, מהווים את ההסכם הממצה בינך לבין י. פרידמן, צ'רני ושות', עורכי דין ("YFCאו "אותנו", "שלנו", "אנחנו"), הנוגעים לגישתך לאתרנו ולשימושך בו ("האתר") ואשר מסדירים את הגישה והשימוש כאמור.

שימושך באתר מעיד על כך שקראת, הבנת והסכמת לתנאים ללא סייגים.

אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאים אלה, עליך להימנע מלגלוש באתר או לשלוח לנו מידע אישי כלשהו באמצעות האתר.

איננו אוספים מידע אישי מאדם כלשהו שאנו יודעים כי הוא מתחת לגיל שמונה עשרה, ולכן על ידי שימוש באתר או יצירת קשר איתנו באמצעות האתר הנך מצהיר ומאשר  בזאת כי הנך לפחות בן 18, כי יש לך הזכות, הסמכות והכשרות להתקשר בתנאים אלה ו/או לקיים את כל התנאים והתניות המפורטים במסמך זה; 

YFC שומר לעצמו את הזכות לשנות, לתקן או לעדכן את התנאים ואת התוכן של האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת, ובכלל זה עדכונים שמשנים או מסירים פונקציונליות שהייתה זמינה בעבר. 

  1. הגבלות. הנך מסכים לעשות שימוש באתר ולבצע כל אינטראקציה עמו רק באופן המותר על פי תנאים אלה, וידוע לך כי הנך רשאי לעשות שימוש פרטי ולא מסחרי בלבד באתר, וכי נאסר עליך לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר שלנו, ו/או כי אינך רשאי לעשות כל שימוש בלתי חוקי או אסור באתר שלנו בהתאם לכל דין.

לשם כך, לא תפעל, ולא תתיר לצד שלישי כלשהו לפעול כדי:

(א) להתחזות לאדם אחר או להציג את עצמך באופן מטעה בכל דרך שהיא;

(ב) להשמיץ, לפגוע, לעקוב או לאיים על אדם כלשהו באמצעות השימוש שלך באתר;

(ג)   לעקוף, להשבית או לשבש בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה, המונעות או המגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו; או

(ד) להשתמש בכל אפליקציית רובוט, עכביש, חיפוש או אחזור אתר אינטרנט, או כל מכשיר או תהליך ידני או אוטומטי אחר כדי לאחזר, להוסיף לאינדקס, לחפש או לבצע כרייה של נתונים באתר.

(ה)  לסנכרן ולשתף פוסט מחשבונות המדיה החברתית שלך בחשבונות המדיה החברתית של YFC, כאשר פוסט כאמור מכיל תמונות או תוכן כלשהו, שאינו חוקי, פוגע, אלים, מיני או מפר את פרטיותם של צדדים שלישיים.

זאת ועוד, אינך רשאי בעצמך ואינך רשאי לסייע לגורמים אחרים:

(א) להעתיק, לשנות, להתאים, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, לתת רישיון, למכור, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר כממסר, לשדר או לנצל בדרך אחרת את האתר או כל תוכן שהועלה אליו;

(ב) להנדס לאחור, לפרק או לנסות להפיק את קוד המקור של האתר או כל תוכנה או קוד אחר המוטמעים באתר, או

(ג) לעשות שימוש בפרטי הקשר המופיעים באתר למטרות בלתי מורשות, לרבות שיווק.

לבסוף, לא תבצע בעצמך ולא תתיר לאף צד שלישי: לשדר, לשתף, לצרף או לספק לנו כל מידע, נתונים, תוכן או קבצים מצורפים המכילים מידע לא חוקי, פוגעני, אלים, משמיץ, מאיים, גס רוח, מפלה, פורנוגרפי, גזעני או תוכן המפר את הפרטיות או את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים בעת שליחת הודעות באמצעות טפסים מקוונים כלשהם ו/או באמצעות פרטי קשר כלשהם הזמינים באתר, בעת התכתבות ישירה או שיחה עם עובדים או נציגים של YFC.

  1. קניין רוחני. YFC, מעניקי הרישיונות שלו או ספקי התוכן שלו יהיו בכל עת הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות, הבעלות והעניין ויהיו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחרי וחוקים רלוונטיים אחרים, ביחס ל:

(א) האתר, כל תוכנו (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, טקסט, עיצוב, גרפיקה, לוגואים, סמלים, תמונות, קטעי שמע, מאמרים, קבצי PDF, הורדות, ממשקים, קוד ותוכנה, וכן הבחירה והסידור שלהם) ותיעוד קשור וכל השיפורים, נגזרות, תיקוני באגים או שיפורים לאתר;

(ב) כל שמות המסחר, סימני המסחר והלוגו של YFC והתמונות שהועלו על ידי YFC באתר.

חל עליך איסור מוחלט להסיר, לשנות או להסתיר כל זכות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או הודעות זכויות קניין אחרות המשולבות באתר. כל סימני המסחר באתר הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם בהתאמה.

שום דבר בתנאים אלה אינו מעניק לך זכות כלשהי להשתמש בסימן מסחר, סימן שירות, לוגו או שם מסחרי של YFC או של צד שלישי כלשהו.

  1. שיפוי. אתה תשפה באופן מלא, תגן ותפטור מאחריות את YFC מפני כל תביעה, דרישה, נזק, עלות או הוצאה (כולל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט סבירים) אשר YFC עלול לשאת בהו או אשר עלולים להיגרם לו בקשר לכל טענה, דרישה, תביעה, תובענה או הליך אחר כלשהו שנפתח על ידך או על ידי צד שלישי, הנובע במישרין או בעקיפין מתוך:

(א) כל הפרה של תנאים אלה על-ידך או על-ידי כל מי שמשתמש במחשב או במכשיר הנייד שלך;

(ב) כל טענה, אובדן או נזק הנובעים משימושך או מניסיון השימוש שלך באתר, לרבות כל הודעה או תוכן שאתה מעביר באמצעות האתר;

(ג) הפרת על ידך של כל חוק או תקנה, וכן

(ד) הפרה על ידך של זכות כלשהי של כל צד שלישי.

  1. תניית פטור (Disclaimer)האתר והתכנים שהועלו בו הנם על בסיס "כפי שהם" ("AS – IS")ו – "כפי שזמינים" ("AS – AVAILABLE") ללא אחריות מכל סוג שהוא של YFC, ו- YFC מתנער במפורש מכל אחריות בין אם מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, לזכות קניין כלשהן או לאי הפרת זכויות בקשר עם האתר. מבלי להגביל את האמור לעיל, YFC מוסיף ומתנער מכל אחריות, בין אם מפורשת או משתמעת לגבי (I) היות האתר יהיה נקי משגיאות או שכל השגיאות יתוקנו; ו/או (II) הביצועים של האתר או הדיוק, האיכות, השלמות או התועלת של כל מידע המופיע באתר ו/או (III) היות האתר נקי מאי דיוקים טכניים או אי דיוקים בתכנות ושגיאות טיפולוגיות ו/או (IV) היות האתר נקי מוירוסי מחשב או רכיבים מזיקים.

השימוש באתר נעשה על אחריותך בלבד ובהסכמתך כי אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או לאובדן נתונים הנובע מפעילויות כאמור.

YFC אינו נושא באחריות במצב בו המידע הזמין באתר זה אינו מדויק, אינו מלא או אינו עדכני. אין להסתמך על התוכן והמידע או להשתמש בו כבסיס הבלעדי לקבלת החלטות ללא התייעצות עם מקורות מידע ראשוניים, מדויקים יותר, מלאים יותר או מתוזמנים יותר. כל הסתמכות על החומר באתר זה היא על אחריותך בלבד.

החומר באתר זה ניתן לשם מידע כללי בלבד ונועד לאפשר לך ללמוד עוד על סוג השירותים ו/או תחומי הפעילות שבהם YFC מציע ללקוחותיו שירותים משפטיים. התוכן והמידע באתר שלנו אינו, ואינו מיועד, להוות ייעוץ משפטי, ואינו מיועד לשמש כמקור לפרסום או שידול כלפיך לרכישת שירותים מ – YFC.

השימוש שלך בנכס אינטרנטי כלשהו באתר אינו יוצר ואינו מהווה יחסי עורך דין – לקוח. אין להתייחס לחומרים אלה כהזמנה לקיום יחסי עורך דין – לקוח, אין להסתמך על המידע המופיע בכל נכס אינטרנט מבלי לקבל תחילה ייעוץ משפטי נפרד, ועליך תמיד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מוסמך היכן שנדרש, בהתאם לצרכים שלך.

אין לראות את נכסי האינטרנט כהצעה לתת שירותים משפטיים בכל תחום שיפוט מלבד תחומי השיפוט שבהם עורכי הדין של YFC מורשים לפעול, כמפורט בפרופילים של עורכי הדין ושל השותפים שלנו בהתאמה.  אל לך לשלוח ל – YFC באמצעות אתר זה או באמצעות פרטי הקשר הישירים של כל אחד מעורכי הדין או השותפים שלנו, מידע כלשהו המתייחס לייצוג משפטי פוטנציאלי עד ששוחחת או התכתבת באופן כללי עם מי מהאמורים לעיל וקיבלת הרשאה לשלוח מידע כאמור לאותה מטרה.

  1. הגבלת אחריות. אתה מאשר ומסכים כי, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אתה נוטל על עצמך את מלוא הסיכון הנובע מהגישה שלך לאתר ומהשימוש בו.

לא YFC ולא כל גורם אחר המעורב ביצירה, בהפקה או במסירה של האתר לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, נזק לדוגמא או נזק תוצאתי, לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים או אובדן מוניטין, הפרעה לשירות, נזק למחשב או כשל במערכת, או לכל נזק בגין פגיעה אישית או גופנית או מצוקה רגשית הנובעים מתנאים אלה או בקשר אליהם, מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר, בין אם הדבר מבוסס על אחריות, חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות), חבות למוצר או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם נודע ל – YFC על האפשרות לקרות נזק כאמור ובין אם לאו, אפילו אם התברר כי תרופה מצומצמת שנקבעה בזאת לא מילאה את יעודה המהותי.

בנוסף, לא נישא באחריות להשלכות שליליות על צד כלשהו המבוססות על השימוש או חוסר היכולת להשתמש בנכסי האינטרנט, כולל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן מוניטין או אובדן רווחים.  הסעדים על פי תנאים אלה הם בלעדיים ומוגבלים לאלה הנקובים במפורש בתנאים אלה.

מכיוון שמדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, הרי שבמדינות כאמור, האחריות שלנו תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי החוק החל. תנאים אלה מעניקים לך זכויות משפטיות ספציפיות, למרות שייתכן גם שיש לכם זכויות אחרות המשתנות בין תחום שיפוט אחד למשנהו.

  1. עיבוד מידע אישי

הנך מבין ומסכים בזאת כי YFC יאסוף ממך נתונים מסוימים בעת גלישה או שימוש באתר שלנו (נתונים סטטיסטיים כלליים) ובכלל זה מידע שעשוי לזהות אותך באופן אישי.

YFC שומר לעצמו את הזכות להשבית או להשעות את יכולתך לגשת ו/או לעשות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

לידיעתך, YFC רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות או לשלול את יכולתך לעשות שימוש באתר או ליצור איתנו קשר באמצעות האתר אם אנו סבורים שפעילויות כאמור קשורות לפעילות הונאה, פעילות תחרותית או מכל סיבה אחרת מדובר בהתנהגות שנמצא, בתום לב כי הנה זדונית או פוגענית.

  1. הגבלות המתייחסות לקישור של צד שלישי באתר ואליו

האתר או חלק הימנו עשוי להכיל (I) קישורים או תוכן קשור מצדדים שלישיים אשר פרסמו אותם באתר ו/או (II) קישורים לאתרים חיצוניים, אתרי מדיה חברתית או יישומים ו/או יישומים חיצוניים אחרים אשר אינם קשורים, מנוהלים או נשלטים על ידי YFC, או מי מטעמו (להלן: "המקורות המקושרים").

המידע, התמונות ויתר התכנים המקושרים לצד שלישי כאמור, זכויות הקניין הרוחני במקורות מקושרים כאמור שייכים לכל צד שלישי כאמור ו/או לכל מעניקי הרישיונות של צדדים שלישיים אלה והקישורים באתר שלנו למקורות מקושרים אלה אינם מהווים ערבות, חסות או הצהרה לגבי כל תוכן, מידע או נתונים הכלולים בהם, או לדיוקם, אמיתותם או להיותם מעודכנים, ו – YFC לא יהיה אחראי ואתה פוטר את YFC מאחריות לכל נזק, אובדן או פגיעה שייגרמו, במישרין או בעקיפין עקב שימוש או הסתמכות על מקורות מקושרים כלשהם כאמור, אשר יהיו בכל עת כפופים לשיקול דעתם ואחריותם הבלעדית של המשתמשים העוסקים בהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל קישור לעמוד או משתמש רשום בפלטפורמת מדיה חברתית באמצעות האתר שלנו יהיה כפוף לתנאי השימוש והמסמכים המשפטיים כל מדיה חברתית כאמור ואנו נישא באחריותנו בהתאם להתחייבויותינו כלפי אותו מפעיל פלטפורמה.

חל איסור מוחלט לקשר לאתר שלנו מכל אתר אינטרנט המכיל כל תוכן בלתי חוקי, אלים, מפלה, משמיץ, גזעני, פורנוגרפי או כל תוכן אחר המעורר התנגדות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כאשר מדובר באתרים הפוגעים בפרטיות, בקניין הרוחני או במוניטין או בצד שלישי כלשהו. בנוסף, אסור לפרסם כל תוכן כאמור על גבי דף או משתמש רשום של YFC בפלטפורמת מדיה חברתית כלשהי אליה הגעתם באמצעות האתר שלנו.

  1. תוקף תנאים אלה והזכות לביטול

אלא אם כן נקבע אחרת על ידי YFC, תנאים אלה ייכנסו לתוקף ויחולו במועד שבו תפתח את האתר ו/או תירשם לקבלת ניוזלטר ו/או הודעות ברשימת התפוצה שלנו ויחדלו לחול במועד המוקדם מבין:

(א) התאריך שבו הפסקת להשתמש באתר שלנו או ביקשת להיגרע מרשימת התפוצה או להפסיק לקבל את הניוזלטר שלנו,

(ב) מועד בו ניסית לעקוף את אמצעי ההגנה הטכניים המופעלים בקשר לאתר; אוֹ

(ג) המועד שבו שימושך באתר מפר תנאים אלה או כל חוק או תקנה רלוונטיים, או

עם ביטול הסכם זה, עליך להפסיק כל שימוש באתר, ועם ביטול כאמור של הגישה או השימוש שלך שאינם מהווים ויתור על זכויות כלשהן או משפיעים על כל זכות או סעד אחרים להם YFC עשוי להיות זכאי על פי דין או מכוח דיני היושר.

מבלי להגביל את הזכויות של YFC לביטול או את הזכויות והסעדים האחרים של YFC לפי כל דין, YFC מוסמך גם להשעות את הגישה שלך לאתרנו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מבלי לשאת בכל אחריות לפיצוי במקרה של השעיה ועם השעיה כאמור של הגישה או השימוש שלך, שאינם מהווים ויתור על זכויות כלשהן או משפיעים על כל זכות או סעד אחרים להם YFC עשוי להיות זכאי על פי דין או מכוח דיני היושר.

שונות.

(א) הודעות והתכתבויות. 

הנך מסכים בזאת כי ככל שתמסור לנו פרטים ליצירת קשר במהלך תהליך ההרשמה שלך, באמצעות טופס "צור קשר" או באמצעות תכתובת דואר אלקטרוני הרי שמכוח קבלת תנאים אלה ומדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע שלנו – הנך מסכים בזאת כי YFC יהא רשאי לפנות אליך על בסיס מידע כאמור באמצעים אלקטרוניים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS או בהודעות טקסט, או בשיחות טלפון באמצעות מידע כאמור לעיל.

הודעות הנשלחות באמצעים אלקטרוניים ייחשבו כאילו התקבלו במועד המשלוח שלהן, והתגובה להן תועבר בהקדם האפשרי באופן סביר בהתאם לאופי ההתכתבות/ההודעה.

(ב)  הסכם ממצה. 

תנאים אלה מהווים הסכם ממצה בין הצדדים בנושא הסכם זה וגוברים על כל הסכם קודם שנערך בין הצדדים בקשר לנושאו של הסכם זה.

(ג)  המחאת זכויות

YFC רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו בהתאם לתנאים אלה. המשתמשים לא ימחו זכויות כלשהן במסגרת תנאים אלה וכל ניסיון להמחאה כאמור יהא בטל ומבוטל.

(ד)  יכולת ההפרדה 

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט, הוראה זו תתפרש כנותנת תוקף מרבי לתנאיה כפי שמותר על פי חוק, והיעדר תוקף או חוסר יכולת אכיפה כאמור לא ישפיעו על תוקפו או על יכולת האכיפה של כל חלק אחר או כל הוראה בתנאים אלה, אשר יישארו במלוא התוקף והתחולה.

(ה)  סמכות שיפוט. 

תנאים אלה יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל וכל סכסוך, מחלוקת או תביעה הנובעים מתנאים אלה או בקשר אליהם, יופנו אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה, ישראל.