ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה

מדובר בשני מסמכים משפטיים חשובים ועל אף ששניהם עוסקים במה שיקרה במצבים אישיים לא נעימים, הם שונים לגמרי ונכנסים לתוקף במועדים אחרים. שני המסמכים מגובשים בהתאם לרצונו של האדם בלבד (המצווה או הממנה) ומטרתם להעניק לו שקט נפשי וסדר בפעולות שיקרו בעתיד ובתנאים של חוסר וודאות.

צוואה מסדירה את אופן חלוקת רכושו של המצווה על פי רצונו והיא נכנסת לתוקף רק לאחר מותו של המצווה ובשום פנים ואופן לא לפני כן (גם אם המצווה לא כשיר מבחינה רפואית או שכלית). לאחר עריכתה יש להפקידה אצל רשם הירושות.

לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך נועד להסדיר מראש את רצון הממנה במקרים שבהם הוא יגיע למצב בו הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות עבור עצמו (למשל בשל תאונה, מחלה או מפאת מגבלות אחרות). הסדרה זו נעשית מראש, בזמן שהממנה הינו צלול ומסוגל לקבל החלטות בעצמו.

סוגי העניינים שניתן להסדיר במסגרת יפויי כוח מתמשך הם רכושיים, אישיים ורפואיים. במצבים מסוג זה הממנה רשאי להסמיך מיופה או מיופי כוח עפ"י בחירתו, על מנת שאלה יקבלו עבורו החלטות בעניינים הנ"ל או בחלקם. ייפוי כוח מתמשך מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

חשוב לדעת שקיימת "אלטרנטיבה" (מאוד לא נוחה ומסורבלת) לייפוי כוח מתמשך. ברגע שאדם אינו כשיר מבחינה רפואית או קוגניטיבית ולא מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו, קרובי משפחתו (או אנשים אחרים, בהיעדר שאירים) יכולים להגיש לבית משפט בקשה למינוי אפוטרופוס, אליה תצורף חוות דעת רפואית ביחס לאדם. מדובר באלטרנטיבה מאוד מסורבלת וארוכה לעומת הסדרת עניין זה מראש. כך למשל, לאחר המינוי, האפוטרופוס מחויב לדווח לאפוטרופוס הכללי על כל פעולה והוצאה כספית שעשה או הוציא לטובת אותו אדם.

לדוגמה, נניח שאדם מגיע למצב לא כשיר והוא לא ערך ייפוי כוח מתמשך. קרובי משפחתו לא יוכלו לפעול בחשבון הבנק שלו על מנת לשלם למשל דמי שכירות, לערוך ביטוחים וכיוצא באלה לפני מינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט. בכך יכול להיווצר עיכוב של מספר חודשים טובים, ולעתים מדובר בעניינים דחופים שלא סובלים דיחוי.

לסיכום, מדובר בשני מסמכים חשובים המשלימים זה את זה ולא מחליפים האחד את השני. ברגע שהאדם נפטר הצוואה נכנסת לתוקף ואילו יפויי הכוח המתמשך בטל. זה נכון גם הפוך – כל עוד האדם חיי, מה שבתוקף הוא ייפוי הכוח המתמשך ואילו הצוואה איננה בתוקף.

דוגמה להמחשה בעניין זה. נניח שאדם החליט להוריש לצאצאיו נכסי מקרקעין שבבעלותו במסגרת הצוואה. אותו אדם יכול גם לערוך ייפוי כוח מתמשך שבמסגרתו הוא מורה ליורשיו שלא למכור (בשמו ובמקומו) את נכסי המקרקעין בעודו בחיים.

חשוב לדעת כי רק עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, לערוך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ולערוך מסמך הבעת רצון.

הינכם מוזמנים לפנות בנושאים אלו לעורך דין רומן צ'רני ממשרדנו, המחזיק בהסמכה כאמור מטעם האפוטרופוס הכללי.

האמור לעיל הוא בגדר מידע כללי וחלקי בלבד ואין לראות בדברים משום מתן ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. כל מקרה צריך להיבחן לגופו והדברים עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

שתפו את המאמר

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך