דיני מכרזים – אסור לשנות את כללי המשחק באמצע המשחק

בדרך כלל כאשר מתפרסם מכרז המשתתפים בו קוראים את תנאי המכרז לעומק, ואם המכרז גם כפוף לרגולציה ספציפית – הם נדרשים ללמוד את הכללים הקיימים במועד פרסום המכרז ולוודא כי הצעתם תואמת גם את תנאי המכרז וגם את הרגולציה הספציפית.

אבל מה יכול לעשות משתתף במכרז שהגיש הצעה במסגרת המכרז שתאמה את תנאי המכרז ואת הרגולציה הספציפית, אך גילה, לתהדמתו, שהרגולטור שינה את כלליו לאחר הגשת ההצעות, באופן שפגם, לכאורה, בכשרות הצעתו?

זהו בדיוק המצב אליו נקלעה אוניברסיטת חיפה במסגרת מכרז שערכה משטרת ישראל ללימודים אקדמיים לתואר ראשון ושני לקציני משטרה.

אוניברסיטת חיפה הגישה הצעה למכרז אשר הייתה בהתאם לתנאי המכרז ועמדה בכל כללי המועצה להשכלה גבוהה ("המל"ג"), שהיא הרגולטור האמון על פיקוח המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

לאחר הגשת ההצעות הוכרזה האוניברסיטה העברית כזוכה במכרז. אלא שלאחר עיון בהצעתה, גילתה אוניברסיטת חיפה כי הצעת העברית מנוגדת לכללי המל"ג, ואכן, לאחר פניית אוניברסיטת חיפה לועדת המכרזים של המשטרה, הצעתה של האוניברסיטה העברית נפסלה (לאחר התייעצות שערכה ועדת המכרזים עם המל"ג).

לאחר מכן, הייתה ציפייה שועדת המכרזים תכריז על הצעת אוניברסיטת חיפה כהצעה הזוכה. אולם, ועדת המכרזים פנתה למל"ג להתייעצות בעניין זה ואז מל"ג קיבלה החלטה שמשמעותה שינוי הכללים שהיו קיימים עד למועד עריכת המכרז, באופן שגרם, לכאורה, לכך שהצעת אוניברסיטת חיפה מנוגדת לכללי המל"ג. המל"ג טענה כי החלטתה איננה משנה את הכללים שהיו קיימים במועד פרסום המכרז אלא הבהירו את מצב הדברים ששרר מזה זמן רב. בנסיבות אלה, לאחר "היוועצות" נוספת, המל"ג אישרה לועדת המכרזים להכריז על כל אחת מההצעות כזוכות, שכן שתיהן, להשקפתה, היו מנוגדות לכללי מל"ג.

ואכן, בהתאם ל"עצת" המל"ג, ועדת המכרזים הכריזה על האוניברסיטה העברית כהצעה הזוכה, למרות שאין ספק שהצעתה הייתה פסולה לפי הכללים שהיו קיימים במועד פרסום המכרז.

אוניברסיטת חיפה לא התייאשה והגישה לבית המשפט עתירה מינהלית, באמצעות עוה"ד יונתן פרידמן ממשרדנו, במסגרתה ביקשה להכריז על הצעתה כהצעה הזוכה במכרז.

בפסק דין שניתן בתחילת חודש אוקטובר 2023, בית המשפט קיבל את העתירה והכריז על אוניברסיטת חיפה כהצעה הזוכה, תוך פסיקת הוצאות לטובתה.

בית המשפט מתח ביקורת על התנהלותה הכללית של ועדת המכרזים, בחן את החלטת המל"ג שפורסמה לאחר הגשת ההצעות למכרז וקבע שמדובר בהחלטה ששינתה את הכללים ולא הבהירה אותם. בנסיבות אלה, נקבע כי מדובר בשינוי של דרישות המכרז לאחר פתיחת ההצעות, שהינו אסור בכל תנאי ובכל מכרז.

בית המשפט קבע כי "רשות מינהלית רשאית לבחון מחדש את מדיניותה ולערוך בה שינויים מעת לעת. אולם הכלל הבסיסי הוא כי כל שינוי והחלטה חדשה נושאים פני עתיד. ככלל, שינוי מדיניות והחלטה חדשה של הרשות אינם יכולים להיעשות למפרע ולפגוע בכך בציפיות ובזכויות."

עוד נקבע כי האחריות על ניהול המכרז מוטלת במלואה על ועדת המכרזים. בביצוע תפקידיה היא אמנם רשאית להתייעץ עם המל"ג בנושאים מסוימים, אולם בשאלות המכרזיִות המובהקות: פסילת הצעה, קבלת הצעה וביטול מכרז – האחריות מוטלת במלואה על ועדת המכרזים. תפקיד ועדת המכרזים הוא תפקיד מהותי ובעל משקל, והיא זו שנדרשת לקבוע בסופו של יום, האם הצעה מסוימת עומדת בתנאי המכרז ובכלל זה האם היא עומדת בהנחיות המל"ג. בגדרי תפקיד זה נדרשת ועדת המכרזים להכריע מהן הנחיות המל"ג החלות בעת נתונה ומה פרשנותן הנכונה. העברת שאלות מעין אלה ל"המלצת" המל"ג תוך קבלת עמדת המל"ג ללא הרהור, היא פגם של ממש בפעולת ועדת המכרזים, שיש בה משום העברת שיקול הדעת שלה לגורם חיצוני – המל"ג.

כבוגרי אוניברסיטת חיפה, שותפי המשרד שמחים מאוד על התוצאה ועל הצדק שנעשה ובטוחים שאוניברסיטת חיפה תספק לקציני המשטרה היקרים והמוערכים חווית לימודים נהדרת ומעשירה.

לפסק הדין המלאה לחצו כאן:

פסק דין עתמ 36770-08-23

האמור לעיל הוא בגדר מידע כללי וחלקי בלבד ואין לראות בדברים משום מתן ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. כל מקרה צריך להיבחן לגופו והדברים עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

שתפו את המאמר

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך