אחריות אישית של נושא משרה במסגרת הליך של תובענה ייצוגית?

ביום 29.1.2024 התפרסם פסק דין חדש של בית המשפט העליון (ע"א 5440/23) שדן בשאלה מתי ראוי לדון בהטלת אחריות אישית על נושא משרה בהליך ייצוגי.

פסק הדין עסק בנושא האסון הסביבתי שהתרחש בנחל אשלים. כתוצאה מדליפה וקריסה של הדופן המזרחית של בריכת גבס במפעל של חברת רותם -הוצף הנחל בנוזלים שכללו חומצות שונות, מתכות כבדות, מלחים וחומרים נוספים. נטען כי מדובר באסון אקולוגי חמור שגרם לזיהום נרחב של הנחל, לפגיעה בבתי הגידול בנחל ולהשפעות שונות לטווח הקצר והרחוק. כמו כן חלקים מהנחל נסגרו לביקורי מטיילים למשך כשלוש שנים.

בעקבות האסון הסביבתי הוגשו לבתי המשפט 4 תובענות ייצוגיות. הצדדים ניהלו הליך גישור אשר בעקבותיו הוסכם על פיצוי מצד החברה המזהמת בסך כולל של 100,000,000 ש"ח (!) שמטרתו פיצוי הציבור והקבוצות השונות ומימון פעולות לשיקומו של הנחל.

הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר הפשרה והוגשה התנגדות ע"י לובי 99 (חברה לתועלת הציבור אשר מטרתה המוצהרת היא לייצג ולקדם את האינטרס הכלכלי של הציבור כנגד האינטרסים הצרים של התאגידים ובעלי ההון) וחבר הכנסת לשעבר מיקי רונזטל.

ההתנגדות התמקדה בכך שהוטל חיוב כספי בלבד ולא הוטלה אחריות אישית על נושאי המשרה, אשר לדעת המתנגדים ידעו על הליקויים שהובילו בסופו של דבר לקרות הנזק ולא נקטו אמצעים סבירים למניעתו.

בית המשפט המחוזי דחה את ההתנגדות ואישר את הסדר הפשרה. המתנגדים ערערו לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי אין ספק שאחריות אישית היא משמעותית במישור של הכוונת התנהגויות. אולם כאשר מדובר בהליך ייצוגי, יש לבחון כל מקרה באופן פרטני, ולשקול, בין היתר, את ההכבדה שעשויה להיות לבירור אחריותם של נושאי משרה על ההליך הייצוגי בשים לב לטובת חברי הקבוצה, ולאינטרס בסיום מהיר ויעיל של הסכסוך.

בית המשפט העליון הבהיר כי ההסדרים בתחום התובענות הייצוגיות אינם עומדים לבדם. הם חלק ממארג רחב יותר של דינים, שכל אחד מהם יכול לתרום את חלקו הן לשימור המרכיב של האחריות האישית של בעלי תפקידים והן למניעה והיערכות מתאימים ביחס לעתיד – המשפט הפלילי, המישור התאגידי והרגולציה המנהלית.

נקבע כי ככל שהחלופה של בירור האחריות האישית היא חלופה ממשית במסגרת הליכים משפטיים אחרים, החשיבות הנודעת להתמקדות בה בהליך הקיבוצי מצטמצמת, ולהפך.

האמור לעיל הוא בגדר מידע כללי וחלקי בלבד ואין לראות בדברים משום מתן ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. כל מקרה צריך להיבחן לגופו והדברים עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

שתפו את המאמר

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך